KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

7. februara 2016

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
kotre wažne słowo nam ewangelij tuteje njedźele do wědomja woła
 

       
kotre ćežišća program zjězda katolikow změje a na kotre wašnje budu tež Serbja zapřijeći  
       

kotre wosebite lěto bu 2. februara w Romje zakónčene

 
       
  kotry serbski duchowny ma na kotrym městnje ke kotrej temje póstne prědowanje – cyłkowny přehlad
 
       

zo je z ateistiskeho domu pochadźaca sotra Michaela w Budyskim klóšterku wěčne sluby złožiła – wjace fotow
 
       

kotry wliw je hrabinska swójba na Worklecy a cyłu wokolinu měła – wjace fotow

 
       
wo tym, zo profesor ze Stuttgarta za zabytej hudźbu židowskich komponistow slědźi a zo je wšelake kruchi w Domje biskopa Bena předstajił – wjace fotow
 
       
zo je tachantski farar Wito Sćapan tež w Budyskim serbskim internaće na domyswjećenju pobył – wjace fotow  
       
zo poda so bamž Franciskus na ekumeniske wopominanje 500. róčnicy reformacije do Šwedskeje  
       
na dźěćacej stronje tři hódanske prašenja za mudre hłójčki  
       
zo słušatej wjeselo a wěra hromadźe – wjace fotow wo kubłanskim dnju 1. a 2. lětnika w Don Boskowym domje we Worklecach  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008