KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

7. awgusta 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo njezwučenym a wottrašacym w bibliji
 

       
wo jimacym znamjenju wujednanja, kotrež je bamž Franciskus w Auschwitzu dał
 
      Foto: kna

wo njewšědnej Božej mši w Ralbičanskej cyrkwi

 
       
zo je naslědnik swjateho Jana Pawoła II. jako Krakowski arcybiskop na prawdu Božu wotešoł
 
       

što je njeboh Wěteńčan swojim wnučkam wo swojich dožiwjenjach w młodych lětach powědał

 

    
   
wo wokomikach, hdyž je ći Bóh cyle blisko – wjace fotow wo Dnjach zetkawanja we wokolinje Bojkówa a Gliwic
 
       
wo dožiwjenjach serbskich młodostnych, kotřiž su so w Krakowje z putnikami ze wšeho swěta a bamžom Franciskusom zetkali – wjace fotow wo lětušim swětowym zetkanju młodźiny
 
       
zo staj młodaj Serbaj w Krakowje njewočakowany wokomik dožiwiłoj  
       
što „mały knefl“ šulskim nowačkam radźi  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008