KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

9. oktobra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo elektrizowacej škričce
 

       
k čemu je bamž Franciskus w Kawkazu pozbudźał a samo razne słowa wužiwał
 
      Foto: kna

k čemu zastupjerjo šěsć nabožinskich zhromadźenstwow w „Drježdźanskim słowje nabožinow“ namołwjeja

 
      Foto: E. Meuser
z čim měło so ničenju demokratije wobarać
 
       

k čemu staj biskopaj na ekumeniskej Božej słužbje na Dnju němskeje jednoty w Drježdźanach namołwjałoj

 

    
   
što ma nimale 500 lět stary Kulowski wołtar z filmowej seriju „Polizeiruf 110“ činić – wjace fotow wo poswjećenju róžowcoweho wołtarja
 
       
wo wurjadnym znowawotkryću hłuboko nabožneje twórby – wjace fotow wo zanjesenju Kocoroweho „Serbskeho rekwiema“ w Chrósćicach

 
       
wo drohoćince, kotraž z Němcow pochadźa, kotraž bu před něhdźe 80 lětami předata a kotruž su po awkciji tola hišće za wjesnu kapałku zdobyć móhli – wjace fotow wo poswjećenju tež druheho wołtarneho křidła  
       
wo nowym diakonje z Kulowa, kotryž bu wot arcybiskopa Schicka w Bambergu swjećeny
 
       
wo knize „Sorben im Blick der Staatssicherheit“, kotraž je nastork k diskusiji – wjace fotow wo knižnej premjerje  
       
wo čim staj sej muler a profesor před wjace hač  60 lětami pisałoj  
       
w přinošku za dźěći wo narodninach wosadneje cyrkwje  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008