KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. januara 2016

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo sćerpnosći, zmužitosći a mudrosći
 

       

wo towarstwu, kotrež křesćanske hódnoty posrědkuje – wjace fotow wo swjedźenskim zarjadowanju k 25lětnym wobstaću Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.

 
     
wo nowym rjadowanju intencijow a stipendijow Božich mšow
 
       
  dodawk k Jězusowej modlitwje – Sprawna rozprawa putnika swojemu duchownemu wótcej
 
       

wo wotměnjawym a starosćiwym žiwjenju stolětneje jubilarki w Radworju
 
       

wo wulkotnej pomocy k rozpominanju – wjace fotow wo silwesterskim nyšporje w Baćonju

 
       
zo buchu na hodownym koncerće w Chrósćicach wosebje sylne emocije wuwabjene – wjace fotow
 
       
wo tradicionelnym hodownym hudźbnym nyšporje chóra Lipa w Róžeńčanskej swjatnicy – wjace fotow  
       
zo su delanscy młodostni hosćo hodowneho koncerta Radworskeje Meje byli – wjace fotow  
       

w KNOTWIŠĆU wujimk z poselstwa swjateho wótca, zo Krakow na młodostnych čaka – flajer z přizjewjenskim formularom

– link na facebookowu stronu Don Boskoweho domu

 
       
  wo duchownym darje cyłej wosadźe – wjace fotow wo hodownej hrě Wotrowskeje młodźiny  
       
  štó je hodowne hódančko małeho knefla dobył a kotre myto woni dóstanu  
       
  wo hodownej tradiciji w Zdźěri – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008