KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. apryla 2016

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo jutrownej swobodźe
 

       
wo hołku a tołku na pokutnym dnju – wjace fotow
 
       

hdźe a kak su młodostni zhromadnje z Jězusom po puću byli – wjace fotow

 
       
  zo su młodostne jako družki prošene
 
       
wo wšelakich narodnosćach, ale samsnej wěrje a samsnych idealach – wjace fotow
 
       

wo ćežkim puću k měšnistwu

 
       
što měješe biskopstwowy dźěćacy chór z Helenu Fischer činić – wjace fotow
 
       
zo so Jězus kaž zorno abo winowa kulka wopruje – wjace fotow wo prěnim swjatym woprawjenju w Ralbicach  
       
kak so dźěći pod Božim škitom schowane čuja – wjace fotow wo prěnim swjatym woprawjenju w Radworju  
       
wo dyrdomdejskim popołdnju w klóštrje – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008