KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. julija 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što egyptowskeho faraona Echnatona a 2.600 lět pozdźišo žiweho swjateho Franca Assisiskeho zwjazuje
 

       
kotre plany cisterciensojo z něhdyšim klóštrom w Nowej Cali maja
 
       

wo přeću prefekta vatikanskeje kongregacije za Bože słužby

 
      Foto: kna
wo pućowacym ludźe – wjace fotow wo putnikowanju katolskich Serbow na Marije wopytanja do Róžanta
 
       

wo nowym biskopje za Limburgsku diecezu

 

 

    
   
wo młodych ludźoch a katolskej cyrkwi w Pólskej, hosćićelskim kraju přichodneho swětoweho zetkanja młodźiny
 
      Foto: kna
wo wopyće w jednym z najbóle sekularizowanych krajow Europy a gipsowych postawach w cyrkwinych ławkach – wjace fotow
 
       
wo najstaršej datowanej hornjoserbskej frazy, kotruž je wědomostnica nětkole w Budyskim tachantskim archiwje našła
 
       
wo primicnym požohnowanju na putniskich kemšach w Krupce  
       
hdźe je Vatikan bamža Pija XII. před móžnym zawlečenjom přez nacijow schować chcył  
      Foto: kna
wo nowej serbskej dźěćacej knize wo powołanjach  
       
wo zaběrje z profetom Jona – wjace fotow wo nabožnym tydźenju w Ralbicach    
       
wo poswjećenju swjateho křiža we Worklecach – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008