KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

11. septembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
čehodla je žiwjenje ćeža
 

       
wo wosebitym počesćenju za njesprócniwu dźěłaćerku miłosće
 
       

wo pomocy, kotruž klóšter Marijina hwězda swójbje z Iraka skića

 
       
wo namołwje biskopa Timmereversa, zo měli kolpingowcy nošerjo nadźije być – wjace fotow wo putnikowanju kolpingowcow Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Róžanta
 
       

wo dožiwjenjach putnicy a hosćićelki putnikow – wjace fotow wo zetkanju samostejacych ze serbskich wosadow

 

    
   
kotre předstawy ma nowy direktor Katolskeje akademije Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa wo swojim přichodnym dźěle, na přikład nastupajo Serbow
 
       
čehodla měł křesćan toho, kotryž jeho hněwa, žohnować – wjace fotow wo dalekubłanju čłonow wosadnych radow Budyskeho dekanata a TCM
 
       
wo swěrnym kantorje a pomocniku, kotryž woswjeći swoje 90. narodniny  
       
na kotre wašnje chcedźa w Dźěłarni swjateho Michała w Pančicach-Kukowje za zbrašenych karitatiwnje skutkować – wjace fotow  
       
wo přiwzaću do młodźiny we Wotrowje – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008