KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. nowembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
w čim so wěra a nabožny angažement jewitej
 

       
što wočakuje bjezdomnych z europskich krajow w tychle dnjach w Romje
 
      Foto: kna

wo zbožownym wokomiku za jateho w jastwje Budyšin II a serbskeho duchowneho

 
       

wo knize, w kotrejž wobhladuje duchowny cyrkej z wočomaj jednoreho křesćana a kotryž njewidźi so jako superman w Božim nadawku

 
     

wo pilnym dźěle a dyrdomdejskich dožiwjenjach čłonow dekanatneho kružka młodźiny na swojich klawsurnych dnjach w Budyšinje – wjace fotow

       
               
wo wuslědku zhromadneje prócy wosady a gmejny – wjace fotow wo wopominanju 20lětneho poswjećenja Rakečanskeje cyrkwje
 
       
kelko dochodow je město Lipsk ze 100. zjězda katolikow měł
 
       
wo wopominanju zemrětych – wjace fotow wo nyšporu ze žohnowanjom rowow na Budyskim Mikławšku
 
       
što ma so přeměnić, zo by ležownosć kołowokoło swjatolětneho pomnika rjeńši napohlad měła
 
       
wo nowej knize za serbske swójby  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008