KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

15. meje 2016

 

  Übersicht deutsch
  přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane swjatki     
  pisa mjez druhim    
wo swjedźenju prošenja wo dobru wutrobu
 

       
zo soni bamž Franciskus wo lěpšej Europje
 
       

zo ma nowa Lipsčanska cyrkej wjele wjace kemšerjow hač prjedawši propstowski Boži dom

 
       
što we vatikanskim memorandumje wo zhromadnym žiwjenju z muslimami steji
 
       

zo zetkanje z Jězusom wšo přesahuje – wjace fotow wo putnikowanju chorych a starych ludźi do Róžanta

 
       
zo wukonjeja wohnjowi wobornicy słužbu wuchowanja, zo njeby čłowjek zadwělował – wjace fotow wo dźaknych kemšach wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka „Při klóšterskej wodźe“ w Róžeńće  
    
   
w čim widźi dezignowany Drježdźansko-Mišnjanski biskop swój hłowny nadawk a hač wón klětu jutry jako křižer pojěcha
 
       
wo njedawno zemrětej jara pilnej publicistce, kotraž je so za Radworske stawizny horiła
 
       
zo namołwi farar prěnjowoprawjenske dźěći w Pančicach-Kukowje, Jězusej swěrni wostać – wjace fotow  
       
zo su prěnjowoprawjenske dźěći w Kulowje Božu mšu sobu wuhotowali – wjace fotow  
       
  wo najrjeńšej wšěch žónskich – wjace fotow wo mejskim nyšporje w Róžeńće, kotryž je TCM wuhotowało  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008