KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

16. oktobra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
z kotreho žórła je Tereza z Avile čerpała
 

       
na čim katolska a ewangelska cyrkej hladajo na ekumenu dźěłatej
 
      Foto: kna

wo pólsko-serbskej wzajomnosći – wjace fotow wo počesćenju dr. Gajewskeho na 6. dnjach serbskeje kultury w Żarach

 
      r

kotre nadawki mjezynabožinske hibanje Silsilah na Filipinach spjelnja – wjace fotow | wjace wo pomocnym skutku Missio a zběrce na swětowej misionskej njedźeli

 
       

k čemu nowy napis nad durjemi Hózkowskeje kapałki namołwja – wjace fotow wo jeje znowaposwjećenju

 

    
   
što ma něhdyši minister a prezident ZdK za dobry wuraz ekumeniskeho nastajenja
 
      Foto: kna
što biskopow w Němskej a Pólskej jednoća
 
       
na kotre konkretne wašnje móhli tež katolscy Serbja ćěkancam pomhać  
       
wo jubilaru, kotryž je dobry přikład integracije
 
       
wo nowej knize wo Mišnjanskim biskopstwje w času reformacije – wjace fotow wo předstajenju edicije  
       
kak měli prawje z dementnje chorymi wobchadźeć – poradnik k wobchadźenju z dementnymi ludźimi  
      Foto: kna
čehodla katolska cyrkej akciju „Hody w črijowym kartonje“ njepodpěruje  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008