KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

17. januara 2016

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo česćowanju swjateho Bosćana a jeho herbstwje
 

       

wo němskorěčnej knize Tomáša Halíka, w kotrejž wopisuje swój puć z podzemskeje cyrkwje do labyrinta swobody

 
     
wo rozmołwnym wječorku wo wěrje z cistercienskej sotru
 
       
  wo zajimawostce, kotraž bě w starych wudaćach Katolskeho Posoła wozjewjena a nětko tule na internetowej stronje
 
       

wo městnu, kotrež bu wot njebjes wokošene – wjace fotow wo putnikowanju k 150. róčnicy zjewjenja maćerje Božeje w Filipovje
 
       

zo je „hamjeń“ zeserbšćene „amen“

 
       
zo je so na premjerje hry „Hdyž kokula woła“ škrička přenjesła – wjace fotow
 
       

w KNOTWIŠĆU, zo staj ćěkancaj na kubłanskich dnjach serbskich młodostnych we Worklecach rozprawjałoj – wjace fotow             – flajer z přizjewjenskim formularom

– link na facebookowu stronu Don Boskoweho domu

 

 
       
wo wulkotnym zjawnym wuznaću wěry – wjace fotow wo poswjećenju swjateho křiža ze serbskim napisom we Wopakej  
       

na kotre wašnje su młode serbske swójby nowe lěto we Wostrowcu powitali - wjace fotow

 
       
  zo su hwězdni spěwarjo zaso dary hromadźili – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008