KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

18. septembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što měł něchtó činić, zo by kowar swojeho zboža był
 

       
što přeje sej bamž hladajo na přijeće sakramentow při znowa zmandźelenych dźělenych
 
       

zo je tón, kotryž z čistej wutrobu lubuje, najrjeńši – wjace fotow wo putnikowanju serbskich wosadow na Marije naroda do Róžanta

 
       
zo je po słowach něhdyšeho prezidenta zwjazkoweho sejma pluralistiska towaršnosć wužadanje – wjace fotow wo zapokazanju noweho direktora Katolskeje akademije Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa
 
       

wo křesćanstwje daloko na sewjeru – wjace fotow

 

    
   
w KNOTWIŠĆU wo dyrdomdejach, kotrež su serbscy młodostni na swojim wulěće dožiwili – wjace fotow
 
       
dale w KNOTWIŠĆU wo přiwzaću młodostnych do wosadneje młodźiny w Radworju – wjace fotow
 
       
wo zhromadnym dnju wosrjedź Božeje stwórby – wjace fotow  
       
zo su na žurli a w cyrkwi w Radworju čěske zynki klinčeli – wjace fotow
 
       
zo wotměja so w Domje Wysoke duby zaso serbske eksercicije  
       
zo předstaji so duchowny oratorij „Serbski rekwiem“ w Chróšćanskej cyrkwi – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008