KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

18. decembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo złoćanej nitce, kotraž je so wosnje pletła
 

       
wo agilnym jubilaru, kotryž je tež z 80 lětami z pospěšnym krokom po puću
 
      Foto: kna

wo nowym arcybiskopje w Krakowje

 
       

što je naprašowanje we Wotrowskej wosadźe wo přichodźe farskeje ležownosće wunjesło

 
     
wo njedawno zemrětej Serbowce, kotraž je rady ze swojej Łastojčku po puću była
 
       
zo je Drježdźansko-Mišnjanski biskop katolskich Serbow wopytał – fotowe impresije přez cyły dźeń – dalše fota z Radworja
 
       
wo rjadnicy w Drježdźanskej chorowni swjateho Józefa, kotruž je Bóh tón Knjez njedawno k sebi zwołał
 
       
  zo prosy TCM w swojej hodownej akciji „Łužica pomha“ wo dary za dźěćacy hospicny wotrjad we Vilnjusu  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008