KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

19. junija 2016

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim    
k čemu mamy wšědnje šansu
 

       
zo ma so žona liturgisce kaž japoštoljo wopominać
 
       

kelko pjenjez je Bonifacijowy skutk loni za dźěło w diasporje nałožił

 
       
zo je raz bamž sebje samoho na indeks sadźił
 
       

zo je rjadniska knježna je technikarka za astronawtiku

 

 

Foto: kna

    
   
wo darje žiwjenja a stawiznach domizny – wjace fotow wo nyšporje při pomniku swjateju Cyrila a Metoda
 
       
zo je reja dialog z Bohom – wjace fotow wo indiskej skupinje Nrityarpan w Ralbicach
 
       
kotru cyrkej z architektoniskimi nowosćemi su samostejacy ze serbskich wosadow wopytali – wjace fotow
 
       
  wo měšniku, kiž z Eichsfelda pochadźaca a derje serbsce rěči  
       
  zo měli w druhich budźić žadosć, dobry być a dobre činić – wjace fotow wo domyswjećenju pola Ralbičanskich wohnjowych wobornikow    
       

wo znowaposwjećenju swjateho křiža we Worklecach, kotryž steji před ródnym domom najwuznamnišeho serbskeho spisowaćela 20. lětstotka    
       
wo přeću za wozrodźenjom beneficnych hrow a gratulaciji Towarstwu Cyrila a Metoda přisłušacemu cyłkej k postupej prěnjeho koparskeho mustwa do wuchodneje krajneje klasy    
       
wo dźaku Serbam za podpěru syrotow a młodostnych w Rumunskej    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008