KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. awgusta 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo městnu dźělenja a słuchanja
 

       
wo wulkotnej gesće miłosće a bamžowej próstwje wo wodaće
 
      Foto: kna

što su swójby na zahrodźe Domu biskopa Bena w Smochćicach dožiwili – wjace fotow

 
       
kotre přeće sotra Cora składnostnje swojich swjatočnych slubow zwurazni – wjace fotow
 
       

na kotre wašnje su młodostni na dźaknej Božej mši hišće raz wusko ze swětowym zetkanjom młodźiny zwjazani byli – wjace fotow

 

    
   
čehodla mataj Hańžka a Feliks nětko małeho knefla za přećela
 
       
wo spisowaćelu, publicisće a kěrlušerju – wjace fotow wo wotkryću wopomnjenskeje tafle fararja Jana Kiliana w Delanach
 
       
wo patronatnym swjedźenju w Kulowje  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008