KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

22. meje 2016

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim    
kotry wobraz pomha, zo móžeš trojjeničkosć Božu trochu zrozumić
 

       
wo zmužitym kroku bamža Franciskusa
 
       

zo je so kardinal Lehmann 80lětny na wuměnk podał

 
       
hdźe móža ludźo w přichodnych dnjach pisanosć našeje wěry nazhonić
 
       

zo je swjaty wótc spontanje duchownje zbrašenych wopytał

 
       
zo je hłowne žórło přezjednosće skutkowanje Ducha Swjateho – wjace fotow wo putnikowanju katolskich Serbow swjatki póndźelu do Róžanta
 
    
   
wo sylnym duchownym wobohaćenju čłonow KEG
 
       
zo wusyła so nowy film wo swjatym Benje w telewiziji MDR
 
       
wo čim su šulerjo 3. a 4. lětnika na swojim kubłanskim dnju rěčeli – wjace fotow
 
       
na kotre wašnje česćuja dźěći Kulowskeje pěstowarnje meje kralownu – wjace fotow  
       
  wo mejskim nyšporje na njewšědnym městnje – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008