KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

23. oktobra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo dyrdomdejstwje za Boha a „lětacym patrje“
 

       
wo prěnim ekumeniskim putnikowanju biskopow z Němskeje do Swjateho kraja
 
      Foto: B.Lassiwe

wo putnikowanju pod hesłom „Z Lutherom k bamžej“

 
      Foto: kna

wo wutrobnym a njekomplikowanym biskopje, kotryž woswjeći tele dny swoje 80. narodniny

 
       

čehodla měli w běhu dnja wjackróć zdychnjenčka wuprajić – wjace fotow wo nastupnym wopyće biskopa Timmerevers w Marijinej hwězdźe

 

    
   
wo lubjenju před 70 lětami – wjace fotow wo poswjećenju ponowjeneho swjateho křiža w Konjecach
 
       
na kotre wašnje bu narodne runje tak kaž nabožne skutkowanje hódnoćene – wjace fotow wo přepodaću lětušeho Myta Domowiny, kotrež spožči so mjez druhim předsydźe TCM Jurjej Špitankej, kiž zakónči tutu njedźelu swoje 70. žiwjenske lěto
 
       
što je z jezidiskej swójbu, kotraž je kónc awgusta do klóštra Marijineje hwězdy přišła  
       
hdźe móža sej wopytowarjo spansku stwu bamžow wobhladać
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008