KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. januara 2016

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo syroće a efekće sněhoweje kulki
 

       

wo zwjazku, kotryž hlada połny nadźije do přichoda – wjace fotow wo slěbornym jubileju Budysko-Kamjenskeje socialneje stacije Carity a poswjećenju nowych rumnosćow rozšěrjeneho domu Carity

 
     
zo maja katolske pěstowarnje we wuchodnej Němskej wosebity misionski nadawk
 
       
  zo su Wotrowčenjo pokal TCM dobyli – wjace fotow wo halowym koparskim turněrje Towarstwa Cyrila a Metoda
 
       

zo měli křesćenjo zmužiće wěru zwonka cyrkwje wuznawać – wjace fotow wo swjedźenju swjateho Bosćana w Chrósćicach
 
       

zo woswjeći abatisa w Marijinym Dole swoje 75. narodniny

 
       
wobsah Katolskeho Posoła lěta 2015 – tu w formaće pdf
 
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008