KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. apryla 2016

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo dźakowanju a prošenju
 

       
kak je bamž připosłuchał a podźěl na dóńće ćěkancow brał
 
       

k čemu swjaty wótc hladajo na 30. róčnicu reaktoroweje katastrofy w Černobylu namołwja

 
       
wo předpředani za zjězd katolikow, wjele přizjewjenjach a app za hoberski program
 
       

wo 1.050 róčnicy křćeńcy Pólskeje

 
       
wo nowym spominanskim swětlešku  
    
   
zo měłoj nowaj diakonaj wutroby druhich rozžehlić – wjace fotow wo diakonskej swjećiznje w Drježdźanach | dalše fota   
       
wo kim chce nowy serbski diakon druhim powědać – wjace fotow wo tym, kak bu wón w ródnej wosadźe witany  
       
wo nowym direktorje Katolskeje akademije  
       
wo zaměrach Towarstwa Worklečanskeje kapałki maćerje Božeje  
       
wo serbskimaj rjadnicomaj w Drježdźanach, kotrejž swjećitej tele dny jubilej    
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008