KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. julija 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
k čemu nas cyrkej prawidłownje přeprošuje
 

       
w čim móhli křesćenjo w Bliskim wuchodźe cyrkwi w Němskej z přikładom być
 
      Foto: kna

što cyrkwinska statistika serbskich wosadow zašłeju lět wupraja, přirunuješ-li ju mjez druhim z lětom 1989

 
       
wo něhdyšim nawodźe cyrkwinskich kubłow, kotryž je sobu k nastaću Domu biskopa Bena přinošował a kotryž bu njedawno w Baćonju pochowany
 
       

w KNOTWIŠĆU, na kotre wašnje spyta Bóh wutroby młodych ludźi w přichodnych dnjach docpěć – wjace fotow wo rozžohnowanju skupiny serbskich młodostnych do Krakowa – dalše fota wo wužohnowanju putnikow Drježdźansko-Mišnjanskeho a Kölnskeho biskopstwa w Drježdźanach

 

 

    
   
w rozmyslowanju wo próstwje k tolerantnosći
 
       
wo jubilaru, kotryž je žiwy po radźe dweju bamžow
 
       
wo starosćiwej maćeri, kotraž je po hesle „Spěwaj a dźěłaj“ žiwa była
 
       
kotru wažnu rólu žony w cyrkwi hraja – wjace fotow wo swjedźenju swjateje Marhaty w Kamjenej  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008