KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

25. decembra 2016

 

Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam Katolskeho Posoła a wužiwarjam našeje internetoweje strony www.posol.de přejemy žohnowane hody a strowe nowe lěto 2017. Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo hodownym poselstwje ze swětnišća
 

       
na kotre wašnje je bamž Franciskus swoje 80. narodniny swjećił
 
      Foto: kna

zo žaruja cyrkwje wo wopory w Berlinje

 
      Foto: kna

wo kupje zabytych

 
      Foto: kna
wo wobrazu njeznateho wuměłca, kotryž je podawk Božeje nocy na šmrěkowu desku namolował
 
       
što su sej dźěći Worklečanskeje pěstowarnje w adwentnym času zhromadnje spaslili
 
       
  štó smědźeše wosebity dar přijeć  
       
  wo žiwym adwentnym kalendrje w Radworskej wosadźe – wjace fotow  
       
  što je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers na swojim „pućowanskim dnju“ po serbskim katolskim kraju nazhonił  – fotowe impresije přez cyły dźeń – dalše fota z Radworja
 
       
  zo móža wěriwi wot lońšeho nowy žłobik w Róžeńće wobdźiwać – wjace fotow  
       
zo prosy TCM w swojej hodownej akciji „Łužica pomha“ wo dary za dźěćacy hospicny wotrjad we Vilnjusu  
       
  wo pytanju hospody, kotrež je chětro hinak wušło hač je powšitkownje znate  
       
wo zajimawosćach w decemberskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami  
       
   wo „Čěskej hodownej mši“, kotraž je so we Łužicy prěni raz w cyłku přednjesła – wjace fotow    
       
  w KNOTWIŠĆU wo rozžohnowanju z diecezanskim dušepastyrjom młodźiny – wjace fotow  
       
  dale w KNOTWIŠĆU wo paslenju hodownych darikow w Don Boskowym domje – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008