KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

26. junija 2016

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim    
wo dobrej radźe w ćežkich wokomikach
 

       
wo wjeselu, kotrež su křesćenjo wuprudźeli – wjace fotow wo klóšterskim a swójbnym swjedźenju w Marijinej hwězdźe
 
       

wo nowej cyrkwi a dawnych stykach Serbow do Lipska – wjace fotow wo wuprawje Budyskich seniorow

 
       
w KNOTWIŠĆU, zo je cool, zo je cyrkej cool – plakat za Gig-festiwal
 
       

wo słužownikach w trojim zmysle – wjace fotow wo koparskim turněrje ministrantow ze serbskich wosadow

 

 

    
   
wo nowym městnje dźaka a próstwy w Zdźěrjanskej cyrkwi – wjace fotow
 
       
zo prosy „mały knefl“ dźěći wo pomoc, zo by pisany album zestajeć móhł
 
       
zo zwučuje serbski dźěćacy chór za putnikowanje dźěći Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Róžanta tež serbski spěw – wjace fotow
 
       
  zo chce syć srjedźoeuropskich putniskich městnow klětu zaso zhromadnu protyku wudać  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008