KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

27. nowembra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
zo je adwent spomóžny čas
 

       
wo zakónčenju Swjateho lěta smilnosće w Romje
 
      Foto: kna

zo je bamž 17 nowych kardinalow pomjenował a swojeho předchadnika wopytał

 
      Foto: kna

zo je swjaty wótc „Swětowy dźeń chudych“ zarjadował

 
      Foto: kna
wo kontrowersach wokoło bamžowskeho pisma „Amoris Laetitia“
 
       
wo nazymskej plenarnej zhromadźiznje ZdK a rozžohnowanju z něhdyšim prezidentom Meyerom
 
       
w KNOTWIŠĆU wo Božej słužbje na Chrysta Krala w hodźinje Božeje miłosće – wjace fotow wo nyšporje w Róžeńće, kotryž su młodostni wuhotowali
 
       
dale w KNOTWIŠĆU, zo bu w Radworju přihot na swjate firmowanje liturgisce z wosadu zahajene – wjace fotow  
       
wo nowosćach, přikazach a wobmjezowanjach – w nowemberskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami  
       
na dźěćacej stronje, čehodla adwentny čas scyła wostudły njeje  
       
  što su prěnjowoprawjenske dźěći na pokutnym dnju w Njebjelčicach dožiwili – wjace fotow  
       
  zo je nowa kniha wo knoćiku wušła  
       
  zo bu wjesny swjaty křiž w Němcach znowa poswjećeny – wjace fotow  
       
 

zo prosy TCM w swojej hodownej akciji „Łužica pomha“ wo dary za zarjadowanje dźěćaceho hospicneho wotrjada we Vilnjusu

 
       
  zarjadowanja w zymskich měsacach w Chróšćanskej putniskej hospodźe – cyłkowny plan
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008