KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. februara 2016

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo městnje, na kotrymž móžeš so z Bohom zetkać
 

       
što cyrkej k podawkam w Clausnitzu a Budyšinje praji – wjace fotow wo akciji „Budyšin přećiwo zapalerjam“ štwórtk, 25. februara, na Mosće měra  
       

wo nowej abatisy w Marijinym dole – wjace fotow

 
       
  wo hibićiwym a elana połnym fararju, kotryž so wosady wzda a samo chwalbu biskopa dósta
 
       
wo mnohich nadawkach Towarstwa Cyrila a Metoda a nimale dospołnje wobkrućenym předsydstwje wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje w Radworju
 
       

kak so młodostni modlić móhli – wjace fotow wo nócnym modlenju dekanatneje młodźiny w Ralbicach

 
       
kak su dźěći na slědach miłosće po puću byli – wjace fotow wo kubłanskej jězbje šulerjow 4. a 5. lětnika  
       
wo teoretiskim prašenju z cyle praktiskim pozadkom – wjace fotow wo druhim póstnym seminarje k temje „Njezranliwej? Spočatk a kónc žiwjenja“  
       
wo swěrnej modlerce we wosadnej cyrkwi, kotraž je jedna z prěnich žonow w Chróšćanskej wosadnej radźe była – Hańža Šimanowa z Chrósćic zemrěła  
       
wo 1.565 eurow hódnej běłej čapce  
       
cyłkowny přehlad swjateho misiona w Kulowskej wosadźe  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008