KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. awgusta 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
čehodla měło so w serbskich wosadach wjele změnić
 

       
wo kotrej aktualnej problematice su zastupjerjo politiki a cyrkwje w Budyskim krajnoradnym zarjedźe rěčeli – wjace fotow
 
       

na kotre wašnje su w klóštrje Marijinej hwězdźe swjedźeń swjateho Bjarnata woswjećili – wjace fotow

 
       
wo ekumeniskim nyšporje na zelowym swjedźenju na klóšterskej zahrodźe – wjace fotow
 
       

što su młode swójby Radworskeje wosady na swojim wulěće z kolesami dožiwili – wjace fotow

 

    
   
wo čim su serbscy putnicy z Waršawy do Częstochowy po puću rozmyslowali – impresije 1 
– impresije 2
 
       
wo nadźiju zbudźacej namši w Janšojcach – wjace fotow
 
       
na kotre wašnje je bamž před sto lětami aktiwnje do politiki zasahnył  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008