KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

29. meje 2016

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim    
zo dóstanješ na mnohe wěcy hinaši wid, hdyž sej je z wóčkom cuzeho wobhladaš
 

       
kotre škody je njewjedro tele dny na Chróšćanskej cyrkwi načiniło
– wjace fotow
 
       

wo benedikciji noweje abatisy w klóštrje Marijinym dole

 
       
wo poswjećenju znamjenja wěry na kromje Hory – wjace fotow
 
       

na kotre wašnje su Serbja na wječoru zetkawanja k pisanosći přinošowali – wjace fotow wo jubilejnym 100. zjězdźe katolikow Němskeje w Lipsku

   
       
w KNOTWIŠĆU, zo mamy sej wzajomnje smilnosć wopokazać – wjace fotow wo putnikowanju serbskeje młodźiny do Róžanta
 
    
   
zo su łastojčki ptački zboža a tež wjedrarjo
 
       
zo su ludźo před sto lětami hižo zawjedźenju lětnjeho časa rozmyslowali a zo su dźěći něhdy mejske bruki sobu do šule nosyli
 
       
zo stej chóraj lubowarjow serbskeho spěwa w klóšterskej zahrodźe zahoriłoj – wjace fotow  - dalše fota
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008