KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

30. oktobra 2016

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
hač zadźěwam snano ze swójskim wulcečinjenjom, zo druzy Jězusa zetkaja
 

       
wo wuznamnej kročeli k wujednanju
 
      Foto: kna

hdźe smědźa katolikojo zemrětych chować

 
      Foto: kna

wo Serbje, kiž je w Drježdźanach za Afriku běžał  - wjace fotow

 
       

wo jutrownym swjedźenju w nazymje a što ma halloween z tym činić

 

    
  Foto: kna
wo zaměrje reformacije
 
       
wo fidelnej rjadnicy
 
       
wo modlerskim časniku, kotryž su sej dźěći spaslili – wjace fotow wo kubłanskim dnju za 1. a 2. lětnik we Worklečanskim Don Boskowym domje  
       
wo poslednim wopyće pola maćerje
 
       
k smjerći muža, kiž je jenički serbski kapałnik pod prefektom Alojsom Andrickim był  
       
wo wulěće spěwarjow chóra Bratrowstwa do Radworja a na Mnišonc – wjace fotow  
       
wo wójnje, wójnje a hišće raz wójnje – w zhladowanju na rozprawnistwo Katolskeho Posoła před 100 lětami  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008