KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. oktobra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
w rozmołwje z Bohom wo wulkej wědźe
 

       

kotry wažny rozsud je biskop hladajo na wosadnu strukturu w Serbach w přichodnych lětach stworił – wjace fotow

 
       

zo su w Budyskim klóšterku abatisu wuzwolili

 
     
wo dopomnjenkach na twar prěnjeje serbskeje starownje w Swinjarni – někotre historiske fota
 
       

wo požohnowanskim nyšporje konjacych zapřahow z biskopom Timmereversom w Chrósćicach – wjace fotow

 
       
  w KNOTWIŠĆU wo swjedźenju swjateho firmowanja w najmjeńšej serbskej wosadźe – wjace fotow
 
       
dale w KNOTWIŠĆU, zo su dźěći skawtske žiwjenje zeznali – wjace fotow
 
       
wo třoch wjerškach na jednej njedźeli w Delanach – wjace fotow wo domchowance      – wjace fotow wo postajenju młodźinskeho křiža
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008