KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

2. apryla 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo jednym z najznaćišich dźiwow Noweho zakonja
 

       

zo prědowaše prěni raz po reformaciji zaso katolski biskop w Mišnjanskim domje – wjace fotow

 
       

što maja wysokodomy, nuznik a wobjed w jastwje z bamžom Franciskusom činić


 
      Foto: kna
wo skromnym a rěčnje talentowanym měšniku, kotrehož je Bóh tele dny do swojeho raja zwołał
 
       
w meditaciji k pjatej póstnej njedźeli, wo čim woko a wotewrjena ruka rěčitej  
       
  wo pjeć lětstotkach w 22 witrinach – wjace fotow wo wotewrjenju wustajeńcy wo ewangelskich Serbach w Budyskim Serbskim muzeju
 
       

zo su njedawno na seminarje w Smochćicach na woblubowaneho něhdyšeho studentskeho fararja w Lipsku spominali – wjace fotow

 
       
wo 24hodźinskim modlenju za Knjeza w Domje swjateje Ludmile – wjace fotow  
       
podawa impuls k pjatej póstnej njedźeli  
 
       
zo so rjadnica z Wilny za šćedriwy pjenježny dar hodowneje akcije TCM „Łužica pomha“ dźakuje
 
       
zo su Kulowscy ministranća na prěnim koparskim ministrantskim turněrje Zhorjelskeho biskopstwa jara wuspěšni byli – foće serbskeju mustwow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008