KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

3. septembra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što je dobry wobraz našeje cyrkwje
 

       

wo najmłódšim diecezanskim biskopje w Němskej

 
       

zo su cistercienscy mniša po nimale 200 lětach zaso w Nowej Cali zaćahnyli

 
     
zo su tež Serbja swoju šerpatku k 500. róčnicy reformacije přidali
 
       

wo knize Pawoła Roty, kotraž je tele dny w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła

 
       
  wo synonymje za kubłanje a zetkawanje
 
       
wo zbóžnoprajenym arcybiskopje Teofiliusu Matulionisu
 
       
wo kraju róžow, sołobikow a mošejow – wjace fotow  
       
wo swjedźenju swjateho firmowanja w Njebjelčicach – wjace fotow  
       
zo buchu w Hrańcy tři křiže samsnu njedźelu poswjećene – wjace fotow  
       
zo pyta Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo serbskeju referentow za młodźinu a dźěći – nadrobne wupisanje dźěłoweju městnow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008