KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

3. decembra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što za wurazom „wočuwać“ tči
 

       

kotre temy je Centralny komitej katolikow na swojej nazymskej plenarnej zhromadźiznje wobjednał

 
       Foto: kna

wo wopyće swjateho wótca w Myanmaru a kak je z wurazom „Rohingya“ wobchadźał

 
      Foto: kna
što je najmłódši profesor teologije w Němskej k celibatej prajił
 
      Foto: pr

što je direktor diecezanskeje Carity z Ełka nimo wěcnych darow akcije TCM „Łužica pomha“ hišće sobu wzał – wjace fotow

   
       
 

w rozmyslowanju wo najkrótšim adwenće a kak měli na wotewrjene wobchody patoržicu reagować

 
      Foto: kna
čehodla bu tele dny wohnjowa wobora do klóštra Marijineje hwězdy wołana  
       

w KNOTWIŠĆU, na kotre wašnje su młodostni zhromadnje Chrysta Krala swjećili – wjace fotow

 
       
wo firmowanskej wučbje w kinje  
       
zo ma dekanatne dušepastyrstwo we Worklecach zastupnje druhej referentce  
       
zo móža so pory na mandźelski seminar 2018 přizjewić – formular serbsce
– formular němsce
 
      Foto: kna
  zarjadowanja pod hesłom Kulturna zyma w putniskej hospodźe cyłkowny plan
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008