KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. awgusta 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo sćěhach bjezsparneje nocy
 

       

zo měli tež w zadwělowanosći po swojej wěrje žiwi być

 
       

hdźe móžeš kolektu ze smartphonom zapłaćić

 
     
zo staj aktiwnaj čłonaj Chróšćanskeje wosady zemrěłoj
 
       
w KNOTWIŠĆU wo putnikowanju serbskich młodostnych do Krupki – wjace fotow  
       
  zo su serbscy młodostni na wulět přeprošeni – plakat
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008