KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

8. januara 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
čehodla směm so křesćan mjenować
 

       

wo europskim młodźinskim zetkanju Taizéskeje zhromadnosće w Rize, hdźež su modlenje intensiwnje začuwali

 
      Foto: kna

što wobsahuje nowolětne wozjewjenje katolskeje a ewangelskeje wosady swjateho Pětra w Budyšinje

 
     
wo njewšědnym dožiwjenju Boži dźeń w Budyskim dźiwadle


 
       
što je bamž Franciskus nowe lěto wo maćerjach prajił
 
       
wo Božej nocy w Drježdźanskej katedrali  
       
  zo nochcychu starši swojim dźěćom wěrić – wjace fotow wo hodownej hrě w Róžeńće
 
       
  zo su lubowarjo duchowneje hudźby w Róžeńčanskej swjatnicy hnujace pěsnje chóra Lipy dožiwili – wjace fotow

 
       
  wo hodownymaj hromaj ze znatym pozadkom a aktualnym poćahom w Radworju a Zdźěri – wjace fotow  
       
wo spominanju na hody z chórom Meja, Nukničanskimi dźěćimi a Budyskim dźiwadźelnikom – wjace fotow  
       
  wo hnujacej hodźince silwester w Baćonju  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008