KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

8. oktobra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što z wobraza wo winowcu wuchadźa
 

       

wo serbskej temje w němskim portalu – přinošk wo nowoměšniku Florianu Mrózu 

 
       

wo dźaknym zarjadowanju za sobuskutkowacych na předstajenju oratorija „Serbske jutry“ – wjace fotow

 
     
wo aktiwnej Němčance, kotraž bu ze swojich čestnohamtskich nadawkow rozžohnowana – wjace fotow
 
       

zo bu wopor komunizma w Słowakskej zbóžnoprajeny

   
       
  wo swěrnym swědku wěry w ćežkim času reformacije
 
       
zo bu w Haju drje prěni raz swjaty křiž poswjećeny – wjace fotow
 
       
zo měli ćěło a dušu k Božej česći zasadźeć
 
       
na dźěćacej stronje wo kermuši a prózdninach  
       
wo šěsć symbolach za swěrnu słužbu Bohu a blišemu – wjace fotow  
       
wo domchowance w Smječkečanskim Domje swjateho Jana – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008