KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

9. julija 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što je wjetše hač wša wěda z knihow
 

       

wo pobožnym a bojowniskim mužu cyrkwje, kotrehož je Bóh Knjez k sebi zwołał

 
       

zo je nowa kemšaca knižka za dźěći wušła

 
     
zo je nětko němska wersija naprašnika k přihotej biskopskeje synody 2018 online – link k naprašnikej
 
       
wo patronatnym swjedźenju w Dobrošicach – wjace fotow  
       
  wo zwóńku z ćěłom a dušu, kotryž je 89lětny na prawdu Božu wotešoł
 
       

na kotre wašnje je Nowa Wjeska jubilej swojeje wsy woswjećiła

 
       
wo Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Delnjej Łužicy – wjace fotow
 
       
zo pokazuje swjata Marija puć – wjace fotow wo putnikowanju serbskich wosadow do Róžanta
 
       
zo su čěske dźěći Łužicu wopytali a hdźe su zhromadnje z Baćońskimi pobyli  
       
što su dźěći na nabožnych prózdninskich dnjach dožiwili  
       
wo přiwzaću ministrantow a zakónčenju nabožneho tydźenja w Pančicach-Kukowje  
       
zo je Serb nowy jednaćel zwjazka Carity  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008