KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. septembra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
čehodla dyrbjeli swoju hubu wočinić
 

       

zo je biskop Wolfgang Ipolt na putnikowanju Zhorjelskeje diecezy cisterciensow w Nowej Cali powitał – wjace fotow

 
       

zo je něhdyši generalny wikar Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Michael Bautz zemrěł

 
     
hač je Jězus krejnu skupinu AB měł
 
       

koho su rjedźerki Baćońskeje cyrkwje w susodnej Pólskej wopytali

 
       
  wo krasnej Božej stwórbje a wulkotnej ćišinje – wjace fotow
 
       
zo su so na starym židowskim kěrchowje w Budyšinje kadiš modlili – wjace fotow
 
       
w KNOTWIŠĆU wo šokolodźe, wopičkach a padlowanju – wjace fotow  
       
wo fecich wulěće klóšterskich „minijow“ – wjace fotow  
       
zo je CD wo małej Sněžence znowa wušła  
       
wo swěrnej kemšerce w Domje swjateje Ludmile w Chrósćicach, kotraž woswjeći njedawno swoje 100. narodniny  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008