KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. decembra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kak móžemy Knjezej puć přihotować
 

       

što je bamža na swojim wopyće w Bangladeshu jara jimało

 
       Foto: kna

wo nowym mjezynarodnym projekće w klóštrje Marijinej hwězdźe, kotryž wuskutkuje so tež na wopytowarjow a kotryž ma kompetencu zbrašenych spěchować – wjace fotow

 
     
kotre talenty su seniorowe popołdnjo w Ralbicach wuhotowali – wjace fotow
 
       

wo „Lipšćanskim dźiwje“

 
      Foto: kna
 

wo wosebitym prěnim adwenće w Salowje – wjace fotow

 
       
wo katolskej serbskej wučerce z ćěłom a dušu, kotraž je swoje 90. narodniny swjećiła  
       

wo požohnowanju nowych Božich narodkow za Ralbičansku pěstowarnju – wjace fotow
 
       
wo adwentnym popołdnju katolskich kubłarjow w Drježdźanach, na kotrymž buštaj Serbaj wosebje počesćenaj  
       
na kotre wašnje w Njebjelčanskej pěstowarni adwent swjeća – wjace fotow  
       
wo jubilarce, kotraž je so lětdźesatki w swojej wsy wo nabožno-narodne žiwjenje starosćiła  
       
zo móža so pory na mandźelski seminar 2018 přizjewić – formular serbsce
– formular němsce
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008