KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

11. junija 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo jednym Bohu w třoch wosobach
 

       

wo młodostnej, kotraž je hižo něšto lět za klóšterskim žiwjenju žedźiła a nětko w Budyskim klóšterku swoje doma nadešła wjace fotow

 
       

wo nowymaj ławkomaj na kěrchowje w Radworju a Baćonju, kotrejž su šulerjo zhotowili – wjace fotow


 
     
wo swjatočnosći, kotraž wotběža kaž rjany film – wjace fotow wo měšniskej swjećiznje Floriana Mróza w Drježdźanach
 
       
wo primicy nowoměšnika swjatkowničku w Kulowje – wjace fotow  
       
  wo družce na primicy
 
       

wo wulkim wokomiku, kotryž staj Julius a Linus z Worklec dožiwiłoj

 
       
z čim je biskop Timmerevers putnikow w Róžeńće jara zwjeselił – wjace fotow wo putnikowanju wěriwych ze serbskich wosadow swjatkownu póndźelu – wjace fotow wo Budyskim procesionje z biskopom  
       
wo wulěće samostejacych do Kamjenicy a Freiberga wjace fotow
 
       
zo přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo na koparski turněr serbskich ministrantow – plakat 
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008