KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

12. februara 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo čłowječej wědźe a Božej mudrosći
 

       

wo zetkanju z bamžom w Romje, zo kotrehož wuchadźa sylny impuls za ekumenu w Němskej

 
      Foto: kna

zo žada sej swjaty wótc reformy katolskich rjadow

 
      Foto: kna
zo ma Forum němskich katolikow wobmyslenja hladajo na pismo němskich biskopow, zo chcedźa w jednotliwych padach znowazmandźelenym dźělenym přijeće sakramentow zmóžnić
 
      Foto: kna
zo ma poćah syna k swojej maćeri konsekwency za cyłe žiwjenje  
      Foto: kna
 


zo ma so lětsa oratorij „Serbske jutry“ znowa předstajić – wjace fotow wo prěnjej probje chórow

 
       
  što je so w času reformacije mjez 1517 a 1546 we Łužicy stało  
       
  zo staj Radworčanaj-susodaj swoje stolětne zemske pućowanje dokónčiłoj  
       
  zo su nory w Radworju póstnicy swjećili - wjace fotow
 
       
  zo dźakuje so předsyda TCM za šćedriwe dary w hodownej akciji „Łužica pomha“  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008