KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

12. měrca 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
štó je najbohatši čłowjek
 

       

wo čo měli so křesćenjo w dźensnišim njeměrnym času po wuprajenju kardinala Marxa prócować

 
      Foto: kna

wo nowym mjenje a nowych wobličach


 
     
wo wobchadźenju z bibliju a handyjom
 
       
zo sej ze spušćomnosću dowěru zdobudźeš  
       
  zo je katolska cyrkej lětušu póstnu akciju Misereor zahajiła
 
       
wo prěnim póstnym seminarje w Domje biskopa Bena, kotryž wěnowaše so regionalnym stawiznam w času reformacije – wjace fotow  
       
wo křižowym puću njedaloko Varnsdorfa, kotryž pohnu čěskeho přećela Serbow Milana Hrabala k zbasnjenju cyklusa k jednotliwym stacijam  
       
podawa impuls k druhej póstnej njedźeli  
       
wo wužitnej lekturje za póstny čas  
       
wo wobšěrnej knize k stawiznam Mišnjanskeho biskopstwa  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008