KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. awgusta 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
hdźe njetrjebali tabu
 

       

wo nadawkach Rady katolikow w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje

 
       

zo su Zhorjelscy młodostni z franciskanom městna skutkowanja swjateho Franca wopytali – foće

 
     
wo dyrdomdejach skawtow z cyłeje Němskeje w Čornym Chołmcu
 
       

što widźi cyrkej w swjatym křižu

 
       
wo dźiwje, kotryž je swjaty Donatus skutkował – wjace fotow wo Božej słužbje k zahajenju šulskeho lěta w Chrósćicach a Radworju  
       
wo pobožnym a hibićiwym Sulšečanu, kotryž je tele dny swoje 85. narodniny swjećił  
       
  zo su serbscy młodostni na wulět přeprošeni – plakat
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008