KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

14. meje 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što ma Fatima nas Serbow wučić
 

       

što praji cyrkej wo zjewjenjach

 
       

zo wobsteji kapałka w Smochćicach hižo 90 lět a kajki bě něhdy jeje wonkowny napohlad


 
     
zo je biskop Timmerevers dweju diakonow wuswjećił, mjez nimaj dr. Jensa Buliša z Chrósćic – wjace fotow
 
       
zo njeznaje wěra hranicy, ale jenož bratrow a sotry  
       
  zo je něhdźe 150 sobuskutkowacych jutrowne poselstwo do swěta njesło a kak su woni a připosłucharjo to dožiwili – wjace fotow wo předstajenju oratorija „Serbske jutry“ w Drježdźanach a Budyšinje
 
       

na dźěćacej stronje, zo je Bože słowo kaž symjo

 
       
wo dźaknych kemšach wohnjowych wobornikow w Róžeńće – wjace fotow  
       
zo z Božej pomocu w chorosći a słabosći wobstawaš
 
       
wo požohnowanju motorskich w Ralbicach – wjace fotow  
       
zo přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo šulerki a šulerjow wot 6. do 8. lětnika w lětnich prózdninach na zhromadne dny do Sakskeje Šwicy – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008