KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

15. januara 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
zo ćerpi ekumena powšitkownje pod wěstej mučnotu
 

       

k smjerći něhdyšeho zwjazkoweho prezidenta, kotryž je přeswědčeny křesćan był

 
      Foto: kna

zo měło wopominanje reformacije po wuprajenju kurijoweho kardinala Kocha ekumeniska šansa być

 
      Foto: kna
zo je bamž dźěći přistajenych Vatikana wukřćił a nad jednym mjenom so wosebje radował


 
      Foto: kna
zo měło so přeco zaso to zwjazowace pytać – wjace fotow wo ekumeniskej Božej mši w Budyskej tachantskej cyrkwi k zahajenju jubilejneho lěta reformacije w Sakskej
 
       
zo napomina bamž, rozsudnje přećiwo terorizmej postupować  
      Foto: kna
  wo hodownym koncerće Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra, kotryž bě zdobom posledni z nětčišej dirigentku – wjace fotow
 
       
 
wo čim staj předsydaj Domowiny a TCM na swojim wopyće pola biskopa Timmereversa rěčałoj

 
       
  zo su Wotrowčenjo znowa koparski turněr wo pokal TCM dobyli – wjace fotow
 
       
zo je 52 rjadnicow z Delan wušło
 
       
  zo je so we Worklecach towarstwo k wutworjenju stacionarneho hospica załožiło  
       
zo pytaja za Róžeńčansku swjatnicu zwóńka  
       
wo hwězdnym spěwanju w Kukowje  
       
zo měješe akcija hromadźenja hrajkow a jich předań wulku rezonancu  
       
što je sej TCM do swojeho lětušeho plana zapisało  
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008