KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

17. septembra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo bjezkónčnej lubosći
 

       

wo zetkanju samostejacych w Smochćicach z přednoškom bywšeho tachantskeho zwóńka
– wjace fotow

 
       

wo wažnej zasadźe bamža Franciskusa k přełožowanju liturgiskich tekstow z łaćonšćiny

 
     
wo kubłanskej jězbje po Łobju do Mišna a wopyće wosebiteje wustajeńcy wo swjatym Benje
 
       

wo měšniku, kotryž měješe tež w starobje dobry poćah k młodej generaciji a kotrehož je Bóh nětko k sebi zwołał

 
       
  wo swójbnym swjedźenju k 25lětnemu wobstaću Domu biskopa Bena w Smochćicach – wjace fotow
 
       
wo maćeri, kiž je nam bliska – wjace fotow wo putnikowanju na swjedźenju Marije naroda do Róžanta
 
       
w KNOTWIŠĆU wo swjedźenju swjateho firmowanja w Chrόsćicach wjace fotow
 
       
dale w KNOTWIŠĆU wo přiwzaću młodźiny w klóštrje
 
       
wo dyrdomdeju po skaliznach
 
       
wo pilnym slědźerju a ludowědniku, kotryž je 87lětny na prawdu Božu wotešoł  
       
na kotre wašnje móža dźěći, młodostni a cyłe swójby do skawtskeho žiwjenja počuchać  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008