KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

19. februara 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kak móžemy bjez kóždeho klišeja lubować
 

       

wo přeswědčenym křesćanu, kotrehož wuzwoli zwjazkowa zhromadźizna za noweho zwjazkoweho prezidenta

 
      Foto: kna

zo ma bamžowski pósłanc pastoralne połoženje w Medźugorju přepytować

 
      Foto: kna
zo je Vatikan logo za jězbu bamža Franciskusa do Fatimy wozjewił
 
      Foto: kna
zo bu atrium cyrkwje při jězoru Genezaret znowa wotewrjeny  
      Foto: kna
 


wo maćičnej akademiji k legendam wo poćahu Martina Luthera k Serbam – wjace fotow

 
       
  wo předstajenju zajimaweje knihi wo zabytych křesćanskich bratrach a sotrach w Bliskim wuchodźe – wjace fotow  
       
  zo móžeš po słowach biskopa Timmereversa z mjelčenjom druhdy wjace wuprajić  
       
  zo je biskop Timmerevers Budysku tachantsku wosadu wopytał
 
       
  zo je punkerka nětko rjadnica  
       
zo je w Smochčanskim Domje biskopa Bena tuchwilu zajimawa wustajeńca wo ćichich rjekowkach widźeć  
       
zo maja po nětkole wupisanym wubědźowanju nowe młodźinske spěwy nastać – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008