KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

20. awgusta 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo překročenju mjezow a nowych nazhonjenjach
 

       

wo putnikowanju skupiny dorosćenych do Krupki – wjace fotow

 
       

zo bu młoda Serbowka ze Sulšec w klóštrje w Auerbachu zadrasćena – wjace fotow

 
     
wo miłym swjatym wječorje před Starej cyrkwičku w Radworju – wjace fotow
 
       

wo pisanej zhromadnosći pod Čornobohom – wjace fotow

 
       
  zo su serbscy młodostni na wulět přeprošeni – plakat
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008