KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. meje 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
z kim dźemy k Bohu a wostanjemy w Bohu
 

       

wo pokładźe – nic pak ze złota

 
       

zo maja eksperća prěnje zjewjenja w Medźugorju za wěryhódne


 
     
kotry postrow Mariji by so derje hodźał – wjace fotow wo mejskim nyšporje TCM w Róžeńće
 
       
wo putnikowanju młodźiny Mišnjanskeho biskopstwa před 60 lětami do Róžanta – historiske fota | wideo  
       
  zo so nuza wšelako huza – w mejskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami
 
       

w KNOTWIŠĆU, zo křiž stajnje a wšudźe wjaza – wjace fotow wo firmowanju w Radworju

 
       
zo bu mjez Sulšecami a Lubhozdźom pólny swjaty křiž ponowjeny a znowa poswjećeny – wjace fotow  
       
zo je chór Lipa wuspěšnje w Praze koncertował – wjace fotow
 
       
zo su „Serbske powěsće“ znowa wušli  
       
zo přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo šulerki a šulerjow wot 6. do 8. lětnika w lětnich prózdninach na zhromadne dny do Sakskeje Šwicy – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008