KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

22. oktobra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kak móžemy swójsku identitu a wěru sylnić a tak strowe sebjewědomje namakać
 

       

što cyrkej k připowědźenej demisiji Stanisława Tilicha praji

 
       

zo su na přichodny zjězd katolikow wosebje tež swójby přeprošene

 
     
čehodla su měšnicy tajnje za stasi sobu dźěłali – wjace fotow wo přednošku dr. Bußa w Domje biskopa Bena w Smochćicach
 
       

zo je Boža stwórba stajnje zaso přemóžaca – wjace fotow wo putniskej jězbje do Lourdesa

   
       
  wo dyrdomdejskich dožiwjenjach šulerjow 5. a 6. lětnikow w Durinskej – wjace fotow
 
       
wo ekumeniskim kóncu tydźenja serbskich swójbow w Hajnwałdźe – wjace fotow
 
       

wo dwurěčnym čitanju z biblije

 
       
zo złoži tachant klětu swoje zastojnstwo  
       
zo bu na dwurěčnym nyšporje Böhmerec swjaty křiž w Šěrachowje poswjećeny – wjace fotow  
       
zo je Smječkečanska ewangelska wosada wopomnjensku tafličku za architekta cyrkwje wotkryła  
       
přeprošenje na wosebitej koncertaj chóra Lipy a 1. serbskeje kulturneje brigady
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008