KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. septembra 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
zo je žiwjenje kaž dźeń, kotryž so nachila
 

       

zo spožča wěra křidła – wjace fotow wo putnikowanju zbrašenych k Róžeńčanskej maćeri Božej

 
       

čehodla njeměła so woda z Róžeńčanskeje Swjatomarcyneje studnički hižo pić

 
     
zo njeje lubosć hrajka dorosćenych ani zabawa za samotne duše
 
       

zo je Bóh stajnje při nas – wjace fotow wo patronatnym swjedźenju Domu swjateje Ludmile w Chrósćicach

 
       
  wo nabožnej ludowej awtorce Madlenje Wićazowej z Boranec
 
       
wo Budyskej kermuši jako swjedźeń chwalby Boha z hudźbu – wjace fotow
 
       
w KNOTWIŠĆU wo pisanej mnohotnosći – wjace fotow wo zetkanju młodźiny Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa we Wechselburgu
 
       
zo je Bernadet Hencyna wuměłski nawod Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra do noweju rukow přepodała
 
       
zo je w Ludowym nakładnistwje Domowina nowa zběrka powědančkow wušła
 
       
zo su nowe ideje požadane – w septemberskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami  
       
zo twar dźěłarnje a bydlenjow w Dolním Podluží derje pokročuje  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008