KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

26. februara 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
štó je woprawdźity nora
 

       

wo spirituelnym impulsu k wusměrjenju swojeho žiwjenja

 
      Foto: kna

hdźe su sej Budyscy serbscy seniorojo na swojim zetkanju w duchu „dojěli“


 
      Foto: kna
kotry serbski duchowny ma na kotrym městnje ke kotrej temje póstne prědowanje – cyłkowny přehlad
 
       
čehodla so w japanskej zjawnosći křesćanska wěra zamjelči  
       
 


wo agilnym jubilaru, kotryž je často po puću

 
       
  zo su w dźěłarni swjateho Michała póstny křiž z lutymi małymi křižikami za klóštersku cyrkej zhotowili – wjace fotow  
       
  wo nowej knize z historiskimi fotografijemi  
       
  wo serbskej „maćeri Terezy“ 19. lětstotka
 
       
  što je w katolskej cyrkwi hinak hač w ewangelskej – wjace fotow wo zhromadnym dnju za 3. a 4. lětnik we Worklecach  
       
wo płokanju z neplemi – w februarskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami  
       
zo maja we wupisanym wubědźowanju nowe młodźinske spěwy nastać – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008